සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-14
ගන්දබ්බයාගේ චුති පටිසංදිය.
ගන්දබ්බ අවස්ථාවේ සිටින්නෙකු දේව හෝ මනුක්ෂ භවයකට පත්වනවිට චුති පටිසන්ධි සිත් පහළවන ආකාරය පැහැදිලි කර දෙන්න.
04:48
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව