සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-13
ගන්දබ්බයාගේ ආකාරය- කාය දසක, භාව දසක විග්‍රහය.
සංජාතික හෙවත් ගන්දබ්බ අවස්ථාවේදී ගන්දබ්බයාට පිං ලැබීමෙන් හොද උත්පතියකට යාහැකිද?
35:55
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව