සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-12
කුසල මූල සංඛාරයේ අපුඥාභි සංඛාර තිබේද?
අවිද්‍යාවෙන් හටගන්නා සංඛාර, පුන්ඥාභි සංඛාර, අපුන්ඥාභි සංඛාර, අනින්ජාභි සංඛාරහි හැදුනන්නෙමි. කුසලමුලයෙන් හටගන්නා සංඛාරයෙහි අපුන්ඥාභි සංඛාර තිබේදැයි පහදා දෙන්න.
09:58
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව