සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-11
සක්කාය දෘෂ්ටිය යනු කුමක්ද?
සක්කාය දිට්ඨිය යනු ස්වකිය කය වශයෙන් ගැනීම යැයි අසා ඇත. එය වැරදි මතයක් දැයි පහදා දෙන්න? විසි ආකාර සක්කාය දිට්ඨිය දකින ආකාරය
06:14
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
සත්කාය දෘෂ්ඨිය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව