සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-09
සඝ පරපුරේ වැඩිමල් අනුපිලිවෙල.
සඝ වැඩිමහලු පිළිවෙල පැනවීමේදී උපසම්පදා සීලය මුල්කරගත්තේ ඇයි? එහිදී රහත්බව මුල් කරගෙන වැඩිමහලු බව පනවා නැත්තේ ඇයි?
45:34
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව