සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-08
පාරමිතා පිරීමට ඇස්,ඉස්,මස්,ලේ දන්දීම.
පාරමිතා පුරන බුදුවරයෙකු හිස දන්දීම ගැන විස්තරයක් කර දෙන්න?
14:03
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
ඇස්, හිස්, මස්, ලේ
අඹු, දරු, සාලිය, ක්‍රිෂ්ණජිනා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (8 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව