සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD037-27
පංච නීවරණ නිරෝධයෙන් මතක ශක්තිය දියුණුවීම.
මතක ශක්තිය දියුණු කරගන්නේ කෙසේද?
36:17
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව