සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD037-22
බුදු දහම සහ ඉතිහාසය.
ගෙෘතම බුදුරජාණන් වහන්සේ තෙවරක් වැඩි බව පිළිගැනීමයි. උන්වහන්සේ ඒ වැඩම කල අවස්ථාවල දේශනාකරන ලද සුත්‍ර හෝ ධර්ම ප්‍රකාශයන් කුමක්දැයි පහදාදෙන්න?
06:19
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව