සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD037-21
බුද්ධ පුජාව, මනෝමය දානය සහ ප්‍රසන්න මනස.
නිවසේදී බුද්ධ පුජාව පවත්වන්නේ අනන්ත බුදු වරුන්ට ගුණ උපහාරයක් ලෙසිනි. අනන්ත බුදු ගුණයන්ට සහ අනන්ත සංඝ ගුණයන්ට ගුණ උපහාර තබමින් බුද්ධ පුජාව තැබිය හැකිද? එසේ මහා සංඝ රත්නයට දානයක් දුන්නා මෙන් වෙනවාද?
15:30
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව