සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD037-09
කර්ම බීජ, උප්පත්ති බීජ සහ සංඛාර.
කර්ම බීජ, උප්පත්ති බීජ සහ සංඛාර වෙන වෙනම පහදා දෙන්න.
07:11
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව