සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD037-03
ගසක වෙලී ගමන් කරන්නාවූ වැලක පටිච්චසමුප්පාදය.
ගසක වෙලී ගමන් කරන්නාවූ වැලක පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය විස්තර කරන්න.
22:27
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව