සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD035-31
දෙතිස් කුනප භාවනා විග්‍රහය.
දෙතිස් කුණප භාවනාව විස්තර කර එය කර්මස්ථානයක් ලෙස වඩන ආකාරය පැහැදිලි කර දෙන්න.
21:37
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව