සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD035-30
නවකයකු දැන ගතයුතු දෙය.
අර්ය විනයේ භාවනා වඩන නවකයෙකු තමාට ගැලෙපෙන කර්මස්ථානයක් තෝරාගන්නේ කෙසේද?
27:36
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
තණ්හාව
දෙමළිච්චා
ගැරඬියා
නාය
නාගයා
මඩිය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (16 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව