සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD035-29
පිටතින් එන එලි සහ මම දෘෂ්ඨිය.
භාවනා කිරීමේදී ඇගට ආලෝකයක් වැටී ඇග ගැස්සීමක් සිටුවුනි, මේ සිද්දිය පැහැදිලි කර දෙන්න
විඤ්ඤාණ නැතහොත් සිත මම මගේ නොවන්නේ කෙසේද?
19:15
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව