සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD035-27
ත්‍රිහේතුක පටිසංධිය
ත්‍රිහේතුක පටිසන්ධිය පැහැදිලි කර දෙන්න?
01:21
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (802 KB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව