සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD035-24
පංච මහා සේඛ බල.
පංච මහා සේඛ බල යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
මාහට භාවනා කිරීමට කාලය ඇත්තේ නිදාගැනීමට යන කාලය පමණි ගෙදර වැඩ කරන කාලය තුල භාවනාවක් කල හැකිද? එය කුමන භාවනාවක් ද පැහැදිලි කර දෙන්න. දරුවන්ට ආදරය කිරීම මෙත්තාවක්ද?
33:01
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව