සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD035-22
ලොව දෙස බැලිය යුතු ආකාරය.
ලොව දෙස බැලිය යුතු ආකාරය කායානුපස්සනාව වැඩෙන දහම් සිතිවිලි
05:51
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව