සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD035-21
කර්ම විපාක එන හැටි.
පෙර කර්මයක් හේතුවෙන් මෙම අත්බවයේ බිහිරි පුද්ගලයෙකුට කන් ඇසීමේ උපකරණයක් ලබාදුනහොත් කර්මය ගෙවීමක් නොවන නිසා කුමක් වේද? උපකරණය ලබාදුන් පුද්ගලයා කර්මය ගෙවීම වැළැක්වීම නිසා විපාකයක් වේද?
07:53
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව