සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD035-19
අතහැරිය යුතු.
මා ප්‍රතිපත්ති ගරුක උවත් අතහැරීම නොඇල්ම වනසේ සිටිනවාද සිතේ, මන්ද කියනවනම් දරුවන්ගේ විවාහ කටයුතු වලදී මෙම අත්හැරීම කල නොහැකි දෙයක් නිසා ජාති කුල ආගම් බේද සලකන නිසා රැකියාව ඇති නැති පරතරය ආදිය ගැන සොයාබලන නිසා තවත් සසර අල්ලා බැදීමක් වෙනවාද? සියලු දේ කිරීමට මුදල් මුල්වන කටයුතු බැවින් ගිහි ජිවිත පැවැත්ම නිසයි මේ ගැටලුව මතුවන්නේ, ධර්මනුකුලාව පහදාදෙන මෙන් ඉල්ලමි.
16:34
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව