සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD035-18
ආදී බ්‍රහ්ම චරියා සීලය.
දාන සීල භාවනා අදීයෙන් ආමිස පුජා ප්‍රතිපත්ති පුජා වලින් පමණක් නිර්වාණය අවබෝදය ලැබෙනවාද? නොඇලීම අත්හැරීම කර ඇත්තේ ගිහිජිවිතය තුලින් මිදුනමද? දරුවන්ගේ කටයුතු දරුවන්ගේ යුතු අයුතුකම් ගැන මෙහයවිම නොඇල්ම අත්හැරීම නොවන නිසයි.
15:47
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව