සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD035-16
උදයන්ගම ...නිස්සරන භාවනාවක් ලෙස
ස්පර්ශය ආයතන හය තුලින් උදයන්ගම අත්තන්ගම ආස්වාද ආදීන නිස්සරණ දැකීම භාවනාවක් ලෙස වඩන්නේ කෙසේද?
28:04
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව