සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD035-15
අභිධර්ම දේශනා 1
චිත්තක්ෂණයක් තුල රූප වේදනා සංඥ සංඛාර විඤ්ඤාණ පහම පහළවෙන බවම ඔබ වහන්සේගේ ධර්ම විග්‍රහයකින් අවබෝද කර ගතිමි.අභිධර්ම පොත්වල විග්‍රහයට අනුව රූපයට ආයුෂ චිත්තක්ෂණ 14 ඇති බවත් ෂණ 52 ක් ඇති බවත් පලවෙනි අවස්ථාව රූපයේ උප්පාද අවස්ථාව බවත් 51 වන චිත්තක්ෂණය බංග අවස්ථාව බවත් සදහන්චේ මෙය පහදා දෙන්න.
25:36
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව