සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD035-14
අරිහත් ඵල චිත්තය.
චිත්තය කහට ගැන්වෙන ආකාරය.
09:45
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව