සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD035-13
භාවනාවේ අවස්ථාවක්.
ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව දිනපතා උදේ සවස වැඩිමේදී ඇග සහල්ලුවී කාය ශාන්තව පිහිටන තත්වයකට පත්වේ. සිත කාය පාවෙන තත්වයකට පත්වේ. සිතිවිලි සමුහයක් පමණක් විදර්ශනාවේ. මෙය යහපත් තත්වයක් ද?
මස් මාන්ශ වැලදීම පිළිබද ධර්මනුකුල විග්‍රහයක් කරන්න.
15:09
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව