සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD035-12
භාවනාවට පෙර පංසිල් ගැනීම
සැම භාවනාවක් කිරීමට පෙර පන්සිල් සමදම්වීම සහ තුනුරුවන් වැදීම කරයුතුදැයි පැහැදිලි කර දෙන්න
කෙනක් මියගිය පසු පාන්සුකූලය දිය යුතුමද? එය කුමන තේරුමක් සදහා දෙන්නේද විස්තර කර දෙන්න.
09:21
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව