සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD035-11
භූත හතර.
අපෝ ඕජා දෙකේ වෙනස පැහැදිලි කර දෙන්න.
04:49
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව