සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD035-10
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කිරීම පාපයක්ද?
ක්‍රීඩාවල යෙදීමේන් පාපයක් සිද්ද වෙනවද?
චෙස් ක්‍රිකට් ආදී ක්‍රීඩාවල යෙදීමේන් පාපයක් සිද්ද වෙනවද?
10:27
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
ගිරවා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව