සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD035-05
සංඛාර විග්‍රහය.
පටිච්චසමුප්පාදයේ එන අවිද්‍යා පච්චය සංඛාරා කියා විස්තර කරද්දී පුංඥාභි සංඛාර, අපුංඥාභි සංඛාර, අනිත්ඥාභි සංඛාර ඇති නමුන් වේදල්ල සුත්‍රයේ කාය සංකාර, වචී සංඛාර, චිත්ත සංඛාර කියා විස්තර කරයි, මේ දෙකේ වෙනස පැහැදිලි කර දෙන්න.
06:23
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව