සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD033-17
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 16- ආනාපාන සති භාවනාව වැඩීමට පියවර සකස් කර ගැනීම (1-2)
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම යනු මොනවාද? (දේශනා මාලාව -16)
22:00
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
සක්කෝ උජූ ච සූජූච, ප‍්‍රීති මනස්ස කායෝ පස්සද්ධති, පස්සද්ද කායෝ සුඛං දෙති, සුඛිනෝ සමාධියති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (13 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව