සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD033-09
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 8- කායානුපස්සනාවට අයිති අනාපානසතිය විග්‍රහය (3-5)
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම යනු මොනවාද? (දේශනා මාලාව -8)
20:32
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
නාසිකාග්‍ර
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
විභංගප්‍රකරණය, එතං සන්තනං එතං පණීතං
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව