සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD032-19
ඥාණ තුන.
සත්‍යක් ඥානය, කෘත්‍යක් ඥානය සහ කෘතක් ඥානය යන තුන විස්තර කර දෙන්න.
24:44
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව