සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD032-12
විදර්ශනාව.
නිවන් මග අවබෝධ කරගැනීමට ඇති එකම මග විදර්ශනා භාවනාව ද?
23:27
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව