සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD032-05
භාවනාවේදි ශාරීරික වේදනාවන්ට හේතුව.
භාවනා කරන අවස්ථා වලදීත් නැති අවස්ථා වලදීත් කන ලගින සතුන්ගේ නාද සේ ඇසෙනවා මේ කුමක්ද කියා විස්තර කර දෙන්න?
17:41
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව