සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD031-28
පූජාවකට අත ගැසීම
වෙනත් කෙනක්ගේ අටපිරිකරට අතගැසීමෙන් අටපිරිකරක් පුජ කිරීමේ පින ඔහුටත් ලැබෙනවද?
09:13
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව