සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD030-34
හදුන් කූරෙන් විදර්ශනාව
හදුන්කුර දැල්වීම අනුව විදර්ශනාව වඩන අකාරය නැවත පැහැදිලි කර දෙන්න?
35:27
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (16 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව