සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD030-27
සුනාථ ධාරේථ චරාථ ධම්මේ
සුනත දාරේත චරත ධම්මේ යන්න එකක් සමග එකක් සිදුවන බවද, සැමවිටම සිදුවන දෙය තුල ඇත්තේ එයම බවද පසුව කල්පනා කිරීමට දෙයක් නොමැති බවද පහදාදෙන මෙන් ඉල්ලමි.
46:52
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
ප්‍රතිපත්ති
වස් වැසීම
හැට වස් පිරිම
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (21 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව