සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD030-23
හිතට එන අරමුනු හේතු පලයට අනුව
සිතට එන අරමුණු හේතු පල අනුව දකින ආකාරය නිදසුන් කිහිපයක් සමග පැහැදිලි කර දෙන්න.
08:57
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව