සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD030-19.02
ඇතිවීම නැතිවීම බැලීම
ඇතිවීම නැතිවීම ඇතිවන විටම යමක් නැතිවන බැවින් එහිද යමක් නැත. ඒය දැකීමද යම්තාක් දුරට හිතේ ඇතිවන ඇලීම නිසාද?
13:35
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව