සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD030-19.01
භාවනාවේදී නින්ද යාම
භාවනාව කාලයක් කරගෙන යන විට අඩනිදිමත ගතියක් මතුවනවා මෙය සදහා කරයුතු දේ?
03:04
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව