සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD030-16
භාවනා කල යුතු ආකාරය
භාවනාවේදී කයයෙන් පහල කොටස ගිණි ගන්නා ආකාරය දැනීමට හේතුව කුමක් ද?
නිවන නැත කියන අන්තයට වැටෙනවාද?
14:24
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව