සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD030-14
භවය සකස්වන හැටි
භවය සකස් කිරීම ගැන පහදා දෙන්න?
දෙවියන්ට ඇත්තේ බෙෘතික කයක්ද? මනෝ කයක් ද?
37:11
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව