සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD030-13
බයාම මත්තේ කලේබරේ
සිතිවිලි මාත්‍රා , ක්‍රියා මාත්‍රා සත්වයා වන ආකාරය
ගත සිත තුල සත්වයෙක් පැනවිය හැකිද?
බ්යාම මත්තේ කලේබරේ
බබයක් පමණ ශරීරය තුල සත්වයා පැනවිය හැකිද?
10:14
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව