සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD030-12
කර්මස්ථාන විග්‍රහය
කර්මස්ථාන විග්‍රහය : සම්බුද්ධේ අට්ට විසංචා
17:17
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව