සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD030-10
නිරාමිස ප්‍රීතිය
උදැසන දෙශනාවෙන් පසු විශාල සැහැල්ලුවක් දැනෙන අතර ඒ සතුට කියා නිම කර නොහැකි තරම් සතුටකි. අවුරුදු 21 පමණ කාලයක් තුල මෙම අත්දැකීම ලබා නැත. මෙය සංකල්පයක් ද? සන්ජනනයක්ද? එම අදහස මුලාවක්ද? කෙසේ හටගත් එකක්ද?
05:09
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව