සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD030-09
නිවන ප්‍රාර්ථනා කිරීම
ප්‍රාර්ථනාව බුදුදහමේ නැත. නිවන ප්‍රාර්ථනා කිරීමද තෘෂ්ණාවකි. මෙය ධර්මනුකුලද?
26:09
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව