සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD030-04
සතර ආහාර වර්ග
ප්‍රත්‍යවවෙක්ෂා කිරීම තුලින් කබලිංකාර ආහාර නිරෝධය
ප්‍රත්‍යවවෙක්ෂා කිරීම පිළිබඳව නියම අර්ථය පහදාදෙන්න
15:21
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව