සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD029-10
ත්‍රිපිටකයේ සදහන් දෙය
බුදුරදුන් කැලණියට වැඩිම ත්‍රිපිටකයේ සදහන් වෙනවාද?
10:57
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව