සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD029-09
නිවන ලැබීමට කලයුතු දෙය.බයාමත්තේ ගාථා විග්‍රහය
1.අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත පිළිබඳව අවබොදයක සිටිමි. ඉදිරියට මාර්ගය වැඩියයුත්තේ කෙසේදැයි පහදාදෙන මෙන් ඉල්ලාසිටිමි.
2.සද්දනුසාරී ධම්මානුසාරී පහදා දෙන්න.
3.අරියවූ ප්‍රථමක් ධ්‍යානය ලැබූ අත්දැකීම් ඇති අයෙකුට ඒ ප්‍රථමක් ධ්‍යානය සැනින් සමාවදීමට කුමක් කර යුතුද?
4.සත්වයාගේ පැවැත්මේදී අඹුදරු සම්බන්දතාවය ඇතිවන්නේ කෙසේද?
1:49:44
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව