සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD029-06
දුෂ්කරක් ක්‍රියා කිරීමට හේතුව
දස පාරමිතා පූර්ණ කොට සුවිසි විවරණයන් ලද බෝසතානන් වහන්සේට නිවන පතා හය වසරක් දුෂ්කරක්‍රියා කිරීමට සිදුවුයේ ඇයි?
29:03
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව