සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD029-03
මහණ වීමට අවශය කරුනු
සුදු කබර රෝගය මහණවීමට බාදවක්ද?
12:02
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව